EC21 Logo
메세지 바구니 ( ) 로그인  회원가입  안내  Home Page
 
icon 우레탄 바닥재

line

icon 회사 정보
icon 인덱스
icon 게시판
icon 방명록

line


icon To English Pagehttp://www.ec21.com/
visitors: 120499


 

Logo
 


우레탄 바닥재
테니스장 우레탄바닥재
( Model Number : MPSG Biro 5, MPSG Biro 7 )
Add to Basket Inquire now
테니스장 우레탄바닥재

제품설명

  • 적정 경도로 볼의 적정 바운드 유지
  • 탄성반발력이 좋아 경기력 향상
  • 평탄면과 적당한 수준의 논슬립 유지
  • 규격 : 연질우레탄 3㎜+아크릴수지 2㎜, 연질우레탄 5㎜+아크릴수지 2㎜button button button button       


[ 연락처 정보 ]
icon Company (주)애플그린
icon Address 전라남도 무안군 청계면 도림리 61 목포대학교 창업보육센터 104호
(우:534-729) 한국
icon Phone 82 - 61 - 86677403
icon Fax 82 - 61 - 3811403
icon Homepage
icon Contact 김현주 / 차장